Innowasion inžener tehnology

608
Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň «Innowasion inžener tehnology» atly ylmy gurnagynda unaş, çörek, däneli we kösükli ösümlikleri gaýtadan işlemegiň innowasion tehnologiýalary, miwe-gök we bakja önümlerini gaýtadan işlemegiň häzirki zaman usullary, ösümlik ýagyny öndürmegiň we saklamagyň döwrebap tehnologiýalary ýaly ugurlar boýunça ylmy-barlag işleri üstünlikli alnyp barylýar.
Gurnagyň ýaş alymlarynyň we talyp ýaşlarynyň «Süýt gök suwundan kwas içgisini taýýarlamagyň tehnologiýasyny ylmy esasda işläp düzmek we önümçilige hödürlemek»,«Süýtturşy dorog önümleriniň innowasion tehnologiýasy» ýaly ylmy işleridir taslamalary döwlet derejesindäki dürli bäsleşiklerde ýokary baha mynasyp bolýar.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm