1025499

Täzelikler

BERKARAR DÖWLETIŇ MERTEBE TUGY 24/02/2024 BERKARAR DÖWLETIŇ MERTEBE TUGY
Dowamy
ARKADAGLY GAHRYMAN SERDARYMYZYŇ GUWANJY ÝAŞLAR, BERKARAR WATANYŇ DAÝANJY ÝAŞLAR 20/02/2024 ARKADAGLY GAHRYMAN SERDARYMYZYŇ GUWANJY ÝAŞLAR, BERKARAR WATANYŇ DAÝANJY ÝAŞLAR
Dowamy
OBA HOJALYK IŞEWÜRLIGINIŇ MÜMKINÇILIKLERI HAKYNDA PIKIR ALŞYLDY 12/02/2024 OBA HOJALYK IŞEWÜRLIGINIŇ MÜMKINÇILIKLERI HAKYNDA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
ÝURDUMYZYŇ UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ OKUWÇYLARYNYŇ ARASYNDA INFORMATIKA OLIMPIADASY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI 07/02/2024 ÝURDUMYZYŇ UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ OKUWÇYLARYNYŇ ARASYNDA INFORMATIKA OLIMPIADASY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI
Dowamy
HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «ÝAŞLAR — WATANYŇ DAÝANJY» ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI 23/01/2024 HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «ÝAŞLAR — WATANYŇ DAÝANJY» ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI
Dowamy
«UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING» AGENTLIGINIŇ ŞAHADATNAMASYNYŇ GOWŞURYLMAGY MYNASYBETLI MASLAHAT GEÇIRILDI 02/01/2024 «UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING» AGENTLIGINIŇ ŞAHADATNAMASYNYŇ GOWŞURYLMAGY MYNASYBETLI MASLAHAT GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasyna doly hukukly agza bolmagyna garaşylýar 02/03/2024 Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasyna doly hukukly agza bolmagyna garaşylýar
Dowamy

SUEZ fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär 02/03/2024 SUEZ fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär
Dowamy

Türk Lideri Magtymguly Pyragynyň ýubileý çärelerine çagyryldy 02/03/2024 Türk Lideri Magtymguly Pyragynyň ýubileý çärelerine çagyryldy
Dowamy

TDIM-niñ HGI-niñ ýanyndaky Diplomatik protokol atly ýöriteleşdirilen merkezde ilkinji okuw sapagy geçirildi  02/03/2024 TDIM-niñ HGI-niñ ýanyndaky Diplomatik protokol atly ýöriteleşdirilen merkezde ilkinji okuw sapagy geçirildi
Dowamy

Sumgaýtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäre geçirildi 02/03/2024 Sumgaýtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäre geçirildi
Dowamy

2024-nji ýylda Türkiýede okamaga isleg bildirýän dalaşgärleriň anketalary kabul edilip başlandy 02/03/2024 2024-nji ýylda Türkiýede okamaga isleg bildirýän dalaşgärleriň anketalary kabul edilip başlandy
Dowamy

 Buharestde okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirildi 02/03/2024 Buharestde okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirildi
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow: Häzirki çylşyrymly döwürde Türkmenistanyň garaýşy berk we aýdyňdyr 02/03/2024 Gurbanguly Berdimuhamedow: Häzirki çylşyrymly döwürde Türkmenistanyň garaýşy berk we aýdyňdyr
Dowamy

2-nji martda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 02/03/2024 2-nji martda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

«Aşgabat» gipermarketi: ýylyň bütin dowamynda ter gök-bakja we miwe önümleri 02/03/2024 «Aşgabat» gipermarketi: ýylyň bütin dowamynda ter gök-bakja we miwe önümleri
Dowamy

Ömri uzaldýan azyk önümleri agzaldy 02/03/2024 Ömri uzaldýan azyk önümleri agzaldy
Dowamy

Gazagystan ýeke-täk wagt ölçegine geçdi 02/03/2024 Gazagystan ýeke-täk wagt ölçegine geçdi
Dowamy

NG Kutahya dükany: ygtybarly pol we diwar örtükleri 02/03/2024 NG Kutahya dükany: ygtybarly pol we diwar örtükleri
Dowamy

Aleksandr Stubb Finlýandiýanyň Prezidenti wezipesine girişdi 02/03/2024 Aleksandr Stubb Finlýandiýanyň Prezidenti wezipesine girişdi
Dowamy

Türkmenistanda Ermenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi maslahatlaşyldy 02/03/2024 Türkmenistanda Ermenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi maslahatlaşyldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm