37075

Täzelikler

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde  Açyk Halkara ekologiýa olimpiadasy geçirildi 07/12/2022 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Açyk Halkara ekologiýa olimpiadasy geçirildi
Dowamy
Ermenistanyň agrar uniwersiteti bilen onlaýn okuw maslahaty geçirildi 05/12/2022 Ermenistanyň agrar uniwersiteti bilen onlaýn okuw maslahaty geçirildi
Dowamy
Guradylan ir-iýmişler hakynda ylmy-amaly maslahat geçirildi 30/11/2022 Guradylan ir-iýmişler hakynda ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy
Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda 24/11/2022 Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda
Dowamy
Uniwersitetimiziň bagtyýar talyby halkara ders bäsleşiginiň kümüş medalynyň eýesi 22/11/2022 Uniwersitetimiziň bagtyýar talyby halkara ders bäsleşiginiň kümüş medalynyň eýesi
Dowamy
“Ylymly ýaşlar döwletimiziň geljegi” atly ylmy taslamalaryň bäsleşigi üstünlikli geçirildi 18/11/2022 “Ylymly ýaşlar döwletimiziň geljegi” atly ylmy taslamalaryň bäsleşigi üstünlikli geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 8-nji dekabr 08/12/2022 Günüň habarlary | 8-nji dekabr
Dowamy

Yrak türkmen gazyny import etmek boýunça gepleşik geçirýär 08/12/2022 Yrak türkmen gazyny import etmek boýunça gepleşik geçirýär
Dowamy

Türkiýe ýakyn wagtda gaz merkezi boýunça «Ýol kartasyny» işläp düzer 08/12/2022 Türkiýe ýakyn wagtda gaz merkezi boýunça «Ýol kartasyny» işläp düzer
Dowamy

Pakistan Türkmenistandan suwuklandyrylan gazy import etmegi meýilleşdirýär 08/12/2022 Pakistan Türkmenistandan suwuklandyrylan gazy import etmegi meýilleşdirýär
Dowamy

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 478 million dollar boldy 08/12/2022 Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 478 million dollar boldy
Dowamy

«LC Waikiki» söwda nyşany nädip döredildi 08/12/2022 «LC Waikiki» söwda nyşany nädip döredildi
Dowamy

Şweýsariýanyň Parlamenti täze Prezidenti saýlady 08/12/2022 Şweýsariýanyň Parlamenti täze Prezidenti saýlady
Dowamy

Türkmenistanda ilkinji gezek halkara ekologiýa olimpiadasy geçirildi 08/12/2022 Türkmenistanda ilkinji gezek halkara ekologiýa olimpiadasy geçirildi
Dowamy

«Rosselhoznadzor»-yň hünärmenleri Türkmenistanda tejribelerini paýlaşarlar 08/12/2022 «Rosselhoznadzor»-yň hünärmenleri Türkmenistanda tejribelerini paýlaşarlar
Dowamy

Szinpiniň Saud Arabystanyna saparynyň jikme-jiklikleri belli boldy 08/12/2022 Szinpiniň Saud Arabystanyna saparynyň jikme-jiklikleri belli boldy
Dowamy

TÝL ― 2022: «Altyn asyryň» 14 duşuşyklyk ýeňlişsiz tapgyry tamamlandy 08/12/2022 TÝL ― 2022: «Altyn asyryň» 14 duşuşyklyk ýeňlişsiz tapgyry tamamlandy
Dowamy

«Brent» nyşanly nebit 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek arzanlady 08/12/2022 «Brent» nyşanly nebit 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek arzanlady
Dowamy

Türkmenistan we Russiýa hyzmatdaşlyk hakynda 15 sany resminama gol çekdiler, Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan döwletleriň içinde 10-luga girdi, «Halk market» ähli dükanlar zynjyrynda gök önümleriň we miweleriň bahasyny 15% çenli arzanlatdy 08/12/2022 Türkmenistan we Russiýa hyzmatdaşlyk hakynda 15 sany resminama gol çekdiler, Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan döwletleriň içinde 10-luga girdi, «Halk market» ähli dükanlar zynjyrynda gök önümleriň we miweleriň bahasyny 15% çenli arzanlatdy
Dowamy

ÝTÖB: Gazyň bahasynyň ýokarlanmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini kuwwatlandyrýar 08/12/2022 ÝTÖB: Gazyň bahasynyň ýokarlanmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini kuwwatlandyrýar
Dowamy

TÝL ― 2022: Altymyrat Annadurdyýew soňky 11 möwsümde iň kän gol geçiren futbolçylaryň ilkinji üçlügine girdi 08/12/2022 TÝL ― 2022: Altymyrat Annadurdyýew soňky 11 möwsümde iň kän gol geçiren futbolçylaryň ilkinji üçlügine girdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52