1519167

Täzelikler

YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI 05/06/2024 YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI
Dowamy
TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY 30/05/2024 TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY
Dowamy
BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI 25/05/2024 BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI
Dowamy
AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY 20/05/2024 AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY
Dowamy
ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 18/05/2024 ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 17/05/2024 YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


14-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 14/06/2024 14-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

“PostShop”: öý, ofis we dynç alyş üçin harytlary Türkmenistanyň ähli ýerine eltip berilýär 14/06/2024 “PostShop”: öý, ofis we dynç alyş üçin harytlary Türkmenistanyň ähli ýerine eltip berilýär
Dowamy

Alymlar: adamlar kart arkaly hasaplaşanlarynda, köp pul harçlaýarlar 14/06/2024 Alymlar: adamlar kart arkaly hasaplaşanlarynda, köp pul harçlaýarlar
Dowamy

Fransiýada 30 müň garaleňňeç ýaşaýyş öýüne hüjüm etdi 14/06/2024 Fransiýada 30 müň garaleňňeç ýaşaýyş öýüne hüjüm etdi
Dowamy

«Aşgabat-siti» taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistan bilen Koreýanyň arasyndaky gepleşikleriň mowzuklarynyň birine öwrüldi 14/06/2024 «Aşgabat-siti» taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistan bilen Koreýanyň arasyndaky gepleşikleriň mowzuklarynyň birine öwrüldi
Dowamy

Ýaponiýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär 14/06/2024 Ýaponiýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär
Dowamy

14-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 14/06/2024 14-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenabat şäherinde ýoga boýunça ussatlyk sapagyny gurady 14/06/2024 Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenabat şäherinde ýoga boýunça ussatlyk sapagyny gurady
Dowamy

«Soltan» restorany özbaşdak bezeg boýunça tortlara sargytlary kabul edýär 14/06/2024 «Soltan» restorany özbaşdak bezeg boýunça tortlara sargytlary kabul edýär
Dowamy

Türkmenistan Niderlandlar bilen oba hojalygy pudagyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýýar 14/06/2024 Türkmenistan Niderlandlar bilen oba hojalygy pudagyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýýar
Dowamy

«Borussiýa» Terziçiň baş tälimçilikden boşadylandygyny mälim etdi 14/06/2024 «Borussiýa» Terziçiň baş tälimçilikden boşadylandygyny mälim etdi
Dowamy

«Milan» Fonsekany baş tälimçilige belledi 14/06/2024 «Milan» Fonsekany baş tälimçilige belledi
Dowamy

Arkadag şäheri açylmagynyň bir ýyllyk senesini bellemäge taýýarlanýar 14/06/2024 Arkadag şäheri açylmagynyň bir ýyllyk senesini bellemäge taýýarlanýar
Dowamy

Bugdaý tabşyrmak boýunça meýilnamany üç essä golaý ýerine ýetirdi 14/06/2024 Bugdaý tabşyrmak boýunça meýilnamany üç essä golaý ýerine ýetirdi
Dowamy

«Ýuwentusyň» täze baş tälimçisi Tiagu Motta boldy 14/06/2024 «Ýuwentusyň» täze baş tälimçisi Tiagu Motta boldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm