392421

Täzelikler

Oba hojalyk önümçiligini bütindünýä hil standartlaryna laýyklykda gurnamak hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi 30/09/2023 Oba hojalyk önümçiligini bütindünýä hil standartlaryna laýyklykda gurnamak hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi
Dowamy
«GARAŞSYZLYK — BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ GÖZBAŞY» ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI 28/09/2023 «GARAŞSYZLYK — BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ GÖZBAŞY» ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI
Dowamy
Olimpiada 26/09/2023 Olimpiada
Dowamy
GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN BAÝRAMÇYLYK DABARASY 23/09/2023 GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN BAÝRAMÇYLYK DABARASY
Dowamy
DAMJALAÝYN SUWARYŞ BARADA GEÇIRILEN YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY 22/09/2023 DAMJALAÝYN SUWARYŞ BARADA GEÇIRILEN YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY
Dowamy
Olimpiadalaryň netijeleri 22/09/2023 Olimpiadalaryň netijeleri
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 30.09.2023 01/10/2023 Watan habarlary | 30.09.2023
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistandaky terrorçylykly waka gynanç bildirdi 30/09/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Pakistandaky terrorçylykly waka gynanç bildirdi
Dowamy

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi 30/09/2023 Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi
Dowamy

Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi 30/09/2023 Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy sentýabr 30/09/2023 Günüň habarlary | 30-njy sentýabr
Dowamy

Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary durmuş taýdan goramak müdirligi çäre geçirdi 30/09/2023 Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary durmuş taýdan goramak müdirligi çäre geçirdi
Dowamy

Basgançakdan ýöremek ýürek keselleriniň döremegini 20 göterim azaldýar 30/09/2023 Basgançakdan ýöremek ýürek keselleriniň döremegini 20 göterim azaldýar
Dowamy

Daşkentde «Ýüpek ýolunyň merjeni» kinofestiwaly başlandy 30/09/2023 Daşkentde «Ýüpek ýolunyň merjeni» kinofestiwaly başlandy
Dowamy

Owgan puly dünýäde iň durnukly pullaryň biri boldy 30/09/2023 Owgan puly dünýäde iň durnukly pullaryň biri boldy
Dowamy

Türkmenistan Germaniýa energetika pudagynda hyzmatdaşlygy teklipetdi, Sankt-Peterburgda türkmen esgerleri hatyralandy, Aşgabatda Molýeriň pýesasyna esaslanan spektaklyň ilkinji görkezilişi bolar we beýleki habarlar 30/09/2023 Türkmenistan Germaniýa energetika pudagynda hyzmatdaşlygy teklipetdi, Sankt-Peterburgda türkmen esgerleri hatyralandy, Aşgabatda Molýeriň pýesasyna esaslanan spektaklyň ilkinji görkezilişi bolar we beýleki habarlar
Dowamy

Duşenbede Täjigistanyň buzluklaryna bagyşlanan sergi açyldy 30/09/2023 Duşenbede Täjigistanyň buzluklaryna bagyşlanan sergi açyldy
Dowamy

Aşgabatdaky «Soltan Open Air» restorany güýz agşamyny eýwanda açyk howada geçirmäge çagyrýar 30/09/2023 Aşgabatdaky «Soltan Open Air» restorany güýz agşamyny eýwanda açyk howada geçirmäge çagyrýar
Dowamy

TÝL ― 2023: «Nebitçi» 91-nji minutdaky gol bilen «Köpetdagdan» üstün çykdy 30/09/2023 TÝL ― 2023: «Nebitçi» 91-nji minutdaky gol bilen «Köpetdagdan» üstün çykdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna Gutlag iberdi 30/09/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna Gutlag iberdi
Dowamy

Aşgabatda Molýeriň pýesasy esasynda taýýarlanan spektaklyň premýerasy bolar 30/09/2023 Aşgabatda Molýeriň pýesasy esasynda taýýarlanan spektaklyň premýerasy bolar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm