7790

Täzelikler

,,Ýaşlar geljegimiziň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi we ýagty geljegidir” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi 02/07/2022 ,,Ýaşlar geljegimiziň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi we ýagty geljegidir” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Dowamy
,,Talyp joşguny – 2022: döredijilik festiwaly” 08/06/2022 ,,Talyp joşguny – 2022: döredijilik festiwaly”
Dowamy
Biziň bagtyýar talybymyz ,,ÝYLYŇ TALYBY – 2022” Döwlet bilim bäsleşiginiň baş baýragynyň eýesi 26/05/2022 Biziň bagtyýar talybymyz ,,ÝYLYŇ TALYBY – 2022” Döwlet bilim bäsleşiginiň baş baýragynyň eýesi
Dowamy
Uniwersitetimizde Ýeňiş güni mynasybetli maslahat geçirildi 11/05/2022 Uniwersitetimizde Ýeňiş güni mynasybetli maslahat geçirildi
Dowamy
Talyp ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi 06/05/2022 Talyp ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Dowamy
Uniwersitetimizde “Çagyryş: Şäherlerde baglar” atly maslahat geçirildi 01/05/2022 Uniwersitetimizde “Çagyryş: Şäherlerde baglar” atly maslahat geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


APL: London derbisinde güýçler deň geldi 14/08/2022 APL: London derbisinde güýçler deň geldi
Dowamy

Braziliýa kofe baýramçylygyna taýýarlanýar 14/08/2022 Braziliýa kofe baýramçylygyna taýýarlanýar
Dowamy

V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Türkmenistan 11-nji medalyny gazandy 14/08/2022 V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Türkmenistan 11-nji medalyny gazandy
Dowamy

TÝL ― 2022: öz toparlarynda ýubileý gollaryny geçirdiler 14/08/2022 TÝL ― 2022: öz toparlarynda ýubileý gollaryny geçirdiler
Dowamy

TÝL ― 2022: üç topar üç duşuşykda-da ýeňildi 14/08/2022 TÝL ― 2022: üç topar üç duşuşykda-da ýeňildi
Dowamy

Halkara ulag maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenbaşy şäherine geldiler 14/08/2022 Halkara ulag maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenbaşy şäherine geldiler
Dowamy

TÝL ― 2022: 3-nji tapgyrda möwsümiň iň kän golly duşuşygy hasaba alyndy 14/08/2022 TÝL ― 2022: 3-nji tapgyrda möwsümiň iň kän golly duşuşygy hasaba alyndy
Dowamy

TÝL ― 2022: Akmämmedow 40-njy, Diniýew 10-njy goluny geçirdi 14/08/2022 TÝL ― 2022: Akmämmedow 40-njy, Diniýew 10-njy goluny geçirdi
Dowamy

TÝL ― 2022: tapawutlanan futbolçylaryň sany 20-den geçdi 14/08/2022 TÝL ― 2022: tapawutlanan futbolçylaryň sany 20-den geçdi
Dowamy

TÝL ― 2022: «Ahal» möwsümde 10 pökgi geçiren ilkinji topar boldy 14/08/2022 TÝL ― 2022: «Ahal» möwsümde 10 pökgi geçiren ilkinji topar boldy
Dowamy

V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Gülnabat Kadyrowadan altyn medal we bäsleşigiň rekordy 14/08/2022 V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Gülnabat Kadyrowadan altyn medal we bäsleşigiň rekordy
Dowamy

«Samsung» konserniniň başlygynyň günäsi geçildi 14/08/2022 «Samsung» konserniniň başlygynyň günäsi geçildi
Dowamy

Säheriň sport täzelikleri 14/08/2022 Säheriň sport täzelikleri
Dowamy

Kataryň emiri Serdar Berdimuhamedowy gutlady 13/08/2022 Kataryň emiri Serdar Berdimuhamedowy gutlady
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy 13/08/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52