1663940

Täzelikler

Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler 18/07/2024 Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler
Dowamy
DALAŞGÄR — 2024: GELJEGIŇ BINÝADY ŞU GÜNDEN TUTULÝAR 17/07/2024 DALAŞGÄR — 2024: GELJEGIŇ BINÝADY ŞU GÜNDEN TUTULÝAR
Dowamy
TOWUKLARYŇ IDEDILIŞI WE ÝETIŞDIRILIŞI DOGRUSYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI 06/07/2024 TOWUKLARYŇ IDEDILIŞI WE ÝETIŞDIRILIŞI DOGRUSYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI
Dowamy
KALBYMYZY JOŞDURAN HOŞ HABAR 02/07/2024 KALBYMYZY JOŞDURAN HOŞ HABAR
Dowamy
«MAGTYMGULY PYRAGY — ÄHLI DÖWÜRLERIŇ WE ADAMZADYŇ ŞAHYRY» ATLY ONLAÝN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI 01/07/2024 «MAGTYMGULY PYRAGY — ÄHLI DÖWÜRLERIŇ WE ADAMZADYŇ ŞAHYRY» ATLY ONLAÝN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI
Dowamy
UNIWERSITETIŇ EDEBIÝAT BIRLEŞMESI DÖREDILDI 29/06/2024 UNIWERSITETIŇ EDEBIÝAT BIRLEŞMESI DÖREDILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyñ Çeperçilik sergiler müdirliginde, heÿkeltaraş Orazmyrat Gurbanowyñ 70 ÿaşy mynasybetli sergi geçirildi 24/07/2024 Türkmenistanyñ Çeperçilik sergiler müdirliginde, heÿkeltaraş Orazmyrat Gurbanowyñ 70 ÿaşy mynasybetli sergi geçirildi
Dowamy

24-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 24/07/2024 24-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Pakistanda Gurbanguly Berdimuhamedowyň saparyna garaşylýar 24/07/2024 Pakistanda Gurbanguly Berdimuhamedowyň saparyna garaşylýar
Dowamy

Saraýewoda folklor festiwaly geçýär 24/07/2024 Saraýewoda folklor festiwaly geçýär
Dowamy

Filippinler Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy 24/07/2024 Filippinler Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Hytaýda geçirilýän ýetginjekler üçin lagere we mugallymlar üçin okuw maslahatyna gatnaşýar 24/07/2024 Türkmen wekiliýeti Hytaýda geçirilýän ýetginjekler üçin lagere we mugallymlar üçin okuw maslahatyna gatnaşýar
Dowamy

Kamala Harris Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny habar berdi 24/07/2024 Kamala Harris Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny habar berdi
Dowamy

Kolumbiýanyň Prezidenti öküz uruşlaryny gadagan etmek barada kanuna gol çekdi 24/07/2024 Kolumbiýanyň Prezidenti öküz uruşlaryny gadagan etmek barada kanuna gol çekdi
Dowamy

Fotoreportaž: Türkmen türgenleri Parižde gyzgyn garşylandy 24/07/2024 Fotoreportaž: Türkmen türgenleri Parižde gyzgyn garşylandy
Dowamy

«Merw» Türkiýede daşary ýurt toparlary bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirýär 24/07/2024 «Merw» Türkiýede daşary ýurt toparlary bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirýär
Dowamy

«Röwşen aýakgaplary» Olimpiada-2024-e gatnaşýan Türkmenistanyň topary üçin ýörite aýakgaplary döretdi 24/07/2024 «Röwşen aýakgaplary» Olimpiada-2024-e gatnaşýan Türkmenistanyň topary üçin ýörite aýakgaplary döretdi
Dowamy

Pol Kagame Ruandeniň Prezidentligine ikinji möhlete saýlandy 24/07/2024 Pol Kagame Ruandeniň Prezidentligine ikinji möhlete saýlandy
Dowamy

Pariže türgenler we olimpiýa toparlary gelýärler 24/07/2024 Pariže türgenler we olimpiýa toparlary gelýärler
Dowamy

Geçen ýyl 20 müňden gowrak türkmenistanly Gazagystana syýahat etdi 24/07/2024 Geçen ýyl 20 müňden gowrak türkmenistanly Gazagystana syýahat etdi
Dowamy

Türkmenistan ýylyň birinji ýarymynda 4,81 milliard amerikan dollarlyk tebigy gazy Hytaýa eksport etdi 24/07/2024 Türkmenistan ýylyň birinji ýarymynda 4,81 milliard amerikan dollarlyk tebigy gazy Hytaýa eksport etdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm