99233

Täzelikler

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
Ylmy-tejribe duşuşygy ýurdumyzyň dürli şertlerinde pisse agajyny ösdürip ýetişdirmek boýunça geçirildi 20/03/2023 Ylmy-tejribe duşuşygy ýurdumyzyň dürli şertlerinde pisse agajyny ösdürip ýetişdirmek boýunça geçirildi
Dowamy
Zümerret hlorella - türkmen daýhanlary üçin ýerli önümçiligiň «super döküni» 16/03/2023 Zümerret hlorella - türkmen daýhanlary üçin ýerli önümçiligiň «super döküni»
Dowamy
MILLI BAHAR BAÝRAMY MYNASYBETLI TALYP GYZLARYŇ ARASYNDA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI 16/03/2023 MILLI BAHAR BAÝRAMY MYNASYBETLI TALYP GYZLARYŇ ARASYNDA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI
Dowamy
Ylmy-tejribe duşuşygymyz oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramaklyk hakynda 15/03/2023 Ylmy-tejribe duşuşygymyz oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramaklyk hakynda
Dowamy
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde geçirilen duşuşyk hlorella ösümligi  barada boldy. 12/03/2023 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde geçirilen duşuşyk hlorella ösümligi barada boldy.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 22-nji mart 22/03/2023 Günüň habarlary | 22-nji mart
Dowamy

Günüň habarlary | 22-nji mart 22/03/2023 Günüň habarlary | 22-nji mart
Dowamy

GDA-nyň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary başlandy   22/03/2023 GDA-nyň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary başlandy
Dowamy

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Nowruz baýramyna bagyşlanan sergi-ýarmarkasyny guramaga gatnaşdy 22/03/2023 Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Nowruz baýramyna bagyşlanan sergi-ýarmarkasyny guramaga gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistan bilen IAEA hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitleýär 22/03/2023 Türkmenistan bilen IAEA hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitleýär
Dowamy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistanda iş saparynda boldular 22/03/2023 Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistanda iş saparynda boldular
Dowamy

Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi 22/03/2023 Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi
Dowamy

Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar 22/03/2023 Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar
Dowamy

Hindistan smartfonlaryň eksportyny artdyrdy 22/03/2023 Hindistan smartfonlaryň eksportyny artdyrdy
Dowamy

BMG-niň ştab-kwartirasynda Nowruz baýramy bellendi 22/03/2023 BMG-niň ştab-kwartirasynda Nowruz baýramy bellendi
Dowamy

Si Szinpin Serdar Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýär 22/03/2023 Si Szinpin Serdar Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýär
Dowamy

Gyrgyzystanyň Prezidenti ýurduň rekord derejedäki altyn gory barada habar berdi 22/03/2023 Gyrgyzystanyň Prezidenti ýurduň rekord derejedäki altyn gory barada habar berdi
Dowamy

Owganystanda güýçli ýer titredi 22/03/2023 Owganystanda güýçli ýer titredi
Dowamy

Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi 22/03/2023 Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi
Dowamy

Granada şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi 22/03/2023 Granada şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52