1233698

Täzelikler

GARAGUMDA DOWARLARY SAKLAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY HAKYNDA OKUW SAPAGY GURALDY 02/04/2024 GARAGUMDA DOWARLARY SAKLAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY HAKYNDA OKUW SAPAGY GURALDY
Dowamy
«MATERIALLARYŇ GARŞYLYGY» DERSINDEN ONLAÝN OKUW-USULY SAPAGY GEÇIRILDI 01/04/2024 «MATERIALLARYŇ GARŞYLYGY» DERSINDEN ONLAÝN OKUW-USULY SAPAGY GEÇIRILDI
Dowamy
UNIWERSITETIMIZDE «AÇYK GAPYLAR» GÜNI 30/03/2024 UNIWERSITETIMIZDE «AÇYK GAPYLAR» GÜNI
Dowamy
HYZMATDAŞLARYMYZ BILEN UZAK ARALYKDAN OKUW SAPAGY GEÇIRILDI 28/03/2024 HYZMATDAŞLARYMYZ BILEN UZAK ARALYKDAN OKUW SAPAGY GEÇIRILDI
Dowamy
«AKYL GIŇIŞLIGI» ATLY ZEHIN BÄSLEŞIGI ÜSTÜNLIGE BESLENDI 25/03/2024 «AKYL GIŇIŞLIGI» ATLY ZEHIN BÄSLEŞIGI ÜSTÜNLIGE BESLENDI
Dowamy
PEÝNIR ÖNÜMÇILIGI BARADA YLMY-TEJRIBELER ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY 20/03/2024 PEÝNIR ÖNÜMÇILIGI BARADA YLMY-TEJRIBELER ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi 14/04/2024 Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Brýusselde birnäçe duşuşyk geçirdi 14/04/2024 Türkmen wekiliýeti Brýusselde birnäçe duşuşyk geçirdi
Dowamy

Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler 14/04/2024 Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler
Dowamy

Watan habarlary | 13.04.2024 13/04/2024 Watan habarlary | 13.04.2024
Dowamy

13-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 13/04/2024 13-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Durmuş duralgasy | Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Dörtguly Tejenow 13/04/2024 Durmuş duralgasy | Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Dörtguly Tejenow
Dowamy

Ussat |  Anna Meläýew 14/04/2024 Ussat | Anna Meläýew
Dowamy

Bilesiň gelýärmi | Dünýäde iň meşhur toparyň döreýşi 14/04/2024 Bilesiň gelýärmi | Dünýäde iň meşhur toparyň döreýşi
Dowamy

Türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradowyň ýeňişi 13/04/2024 Türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradowyň ýeňişi
Dowamy

Döwre ganat - ak ýollar 13/04/2024 Döwre ganat - ak ýollar
Dowamy

«Däp» indi onlaýn: türkmen brendi ýurt boýunça sargytlar üçin onlaýn dükanyny açdy 13/04/2024 «Däp» indi onlaýn: türkmen brendi ýurt boýunça sargytlar üçin onlaýn dükanyny açdy
Dowamy

Paryzdepe ýadygärliginiň dag eteklerinde üýtgeşik käriziň üstünden baryldy 13/04/2024 Paryzdepe ýadygärliginiň dag eteklerinde üýtgeşik käriziň üstünden baryldy
Dowamy

«Zyýat Hil» Aşgabadyň ýaşaýjylary üçin sargyt esasynda çagalara niýetlenen tortlary hödürleýär 13/04/2024 «Zyýat Hil» Aşgabadyň ýaşaýjylary üçin sargyt esasynda çagalara niýetlenen tortlary hödürleýär
Dowamy

Ýaponiýada gürleşmek we saz diňlemek gadagan edilýän kafe açyldy 13/04/2024 Ýaponiýada gürleşmek we saz diňlemek gadagan edilýän kafe açyldy
Dowamy

Türkmenistanyň Mejlisinde Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakyndaky Kanunyň taslamasy taýýarlanylýar  13/04/2024 Türkmenistanyň Mejlisinde Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakyndaky Kanunyň taslamasy taýýarlanylýar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm