1442736

Täzelikler

ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 18/05/2024 ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 17/05/2024 YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy
ÝURDUMYZDA KOFE ÖNÜMÇILIGI HAKYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI 15/05/2024 ÝURDUMYZDA KOFE ÖNÜMÇILIGI HAKYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI
Dowamy
DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK WE GAÝTADAN IŞLEMEK BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 13/05/2024 DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK WE GAÝTADAN IŞLEMEK BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
GAZAGYSTAN-NEMES UNIWERSITETINIŇ HALKARA INTERNET OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIK GAZANYLDY 11/05/2024 GAZAGYSTAN-NEMES UNIWERSITETINIŇ HALKARA INTERNET OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIK GAZANYLDY
Dowamy
UNIWERSITETIMIZIŇ TALYBY «UNIWERSAL SÖWEŞ» BOÝUNÇA DÜNÝÄ KUBOGYNDA ÜSTÜNLIK GAZANDY 04/05/2024 UNIWERSITETIMIZIŇ TALYBY «UNIWERSAL SÖWEŞ» BOÝUNÇA DÜNÝÄ KUBOGYNDA ÜSTÜNLIK GAZANDY
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmen diplomaty Human Rights Watch guramasynyň Ženewadaky edarasynyň direktory bilen duşuşdy 30/05/2024 Türkmen diplomaty Human Rights Watch guramasynyň Ženewadaky edarasynyň direktory bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmenistanly tennisçi Hindistanda geçirilýän halkara ýaryşyň 1/8 finalyna çykdy 30/05/2024 Türkmenistanly tennisçi Hindistanda geçirilýän halkara ýaryşyň 1/8 finalyna çykdy
Dowamy

Türkmenistanyň wekiliýeti Astrahanda suw ulaglary boýunça guralan konferensiýada çykyş etdi 30/05/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti Astrahanda suw ulaglary boýunça guralan konferensiýada çykyş etdi
Dowamy

30-njy maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 30/05/2024 30-njy maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Aral deňzini dikeltmek boýunça taslama gol çekildi   30/05/2024 Aral deňzini dikeltmek boýunça taslama gol çekildi
Dowamy

Alymlar adamyň beýnisiniň ýadynyň möçberini ölçediler 30/05/2024 Alymlar adamyň beýnisiniň ýadynyň möçberini ölçediler
Dowamy

Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Saglygy Goraýyş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň işine gatnaşdy 30/05/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Saglygy Goraýyş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň işine gatnaşdy
Dowamy

«Dostlukly Zähmet» dermanhanasy arzanladyş kartyny resmileşdirmegi teklip edýär 30/05/2024 «Dostlukly Zähmet» dermanhanasy arzanladyş kartyny resmileşdirmegi teklip edýär
Dowamy

Nýu-Delide yssy howa sebäpli ulag ýuwmagy gadagan etdiler 30/05/2024 Nýu-Delide yssy howa sebäpli ulag ýuwmagy gadagan etdiler
Dowamy

30-njy maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 30/05/2024 30-njy maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

«Zenanlar işewürlikde» jemgyýeti türkmenistanly zenan telekeçiler üçin okuw geçirýär 30/05/2024 «Zenanlar işewürlikde» jemgyýeti türkmenistanly zenan telekeçiler üçin okuw geçirýär
Dowamy

Lebap welaýatynda mekdep-internatlaryň 396-synda jemleýji döwlet synaglaryna taýýarlanylýar 30/05/2024 Lebap welaýatynda mekdep-internatlaryň 396-synda jemleýji döwlet synaglaryna taýýarlanylýar
Dowamy

Dynç günleri teatrlarda görkeziljek sahnalardyr konsertler 30/05/2024 Dynç günleri teatrlarda görkeziljek sahnalardyr konsertler
Dowamy

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň topardaşy bäş tälimçisini çalyşdy 30/05/2024 Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň topardaşy bäş tälimçisini çalyşdy
Dowamy

 Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Gadam Ilamanow Türkmenistanyň däp bolan maşgala gymmatlyklary barada gürrüň berdi 30/05/2024 Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Gadam Ilamanow Türkmenistanyň däp bolan maşgala gymmatlyklary barada gürrüň berdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm