52277

Täzelikler

Uniwersitetimizde şokolad we konditer önümçiligi hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi 20/01/2023 Uniwersitetimizde şokolad we konditer önümçiligi hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi
Dowamy
Miweli baglary sapmak hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi 12/01/2023 Miweli baglary sapmak hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi
Dowamy
Hoşallyk maslahaty – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 07/01/2023 Hoşallyk maslahaty – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
Uniwersitetimizde ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda biologiýa we himiýa dersleri boýunça olimpiýada geçirildi 29/12/2022 Uniwersitetimizde ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda biologiýa we himiýa dersleri boýunça olimpiýada geçirildi
Dowamy
Uniwersitetimiziň kafedralarynyň hepdelikleri üstünlikli dowam etdirilýär 28/12/2022 Uniwersitetimiziň kafedralarynyň hepdelikleri üstünlikli dowam etdirilýär
Dowamy
Tut agajynyň miwesi we onuň ykdysady ähmiýeti boýunça ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi 27/12/2022 Tut agajynyň miwesi we onuň ykdysady ähmiýeti boýunça ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi 01/02/2023 Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi
Dowamy

Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi 01/02/2023 Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi
Dowamy

Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar 01/02/2023 Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar
Dowamy

Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy 01/02/2023 Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy
Dowamy

Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler 01/02/2023 Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler
Dowamy

ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady 01/02/2023 ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady
Dowamy

«Nýukasl» 47 ýyldan soňra ýene finala çykdy 01/02/2023 «Nýukasl» 47 ýyldan soňra ýene finala çykdy
Dowamy

«Çelsi» Enso Fernandesi düzümine goşdy 01/02/2023 «Çelsi» Enso Fernandesi düzümine goşdy
Dowamy

Hytaý 2022-nji ýylda dünýäde iň uly gämi gurluşykçy ýurt boldy 01/02/2023 Hytaý 2022-nji ýylda dünýäde iň uly gämi gurluşykçy ýurt boldy
Dowamy

Aleksandr Lukaşenko Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi 01/02/2023 Aleksandr Lukaşenko Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi
Dowamy

Alymlar Ýewropanyň ýerasty suw gorlarynyň azalýandygyny duýdurdylar 01/02/2023 Alymlar Ýewropanyň ýerasty suw gorlarynyň azalýandygyny duýdurdylar
Dowamy

HPG: 2023-nji ýylda nebitiň bahasy 16 göterim arzanlar 01/02/2023 HPG: 2023-nji ýylda nebitiň bahasy 16 göterim arzanlar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady 01/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady
Dowamy

Watan habarlary | 31.01.2023 31/01/2023 Watan habarlary | 31.01.2023
Dowamy

Raşid Meredowa täze orunbasar bellenildi 31/01/2023 Raşid Meredowa täze orunbasar bellenildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52