16539

Täzelikler

Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. 20/09/2022 Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.
Dowamy
Peýdaly ösümliklere bagyşlanan peýdaly maslahat 20/09/2022 Peýdaly ösümliklere bagyşlanan peýdaly maslahat
Dowamy
Startup-geljege ynamly ädim 17/09/2022 Startup-geljege ynamly ädim
Dowamy
Ylmy- barlag işleriniň netijeleri artýar 14/09/2022 Ylmy- barlag işleriniň netijeleri artýar
Dowamy
Ýaşlar – döwletimiziň nurana geljegi 14/09/2022 Ýaşlar – döwletimiziň nurana geljegi
Dowamy
Täsirli geçen ylmy maslahat 05/09/2022 Täsirli geçen ylmy maslahat
Dowamy

Täzelikler (RSS)


1530 adama dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň raýatynyň pasporty gowşuryldy 24/09/2022 1530 adama dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň raýatynyň pasporty gowşuryldy
Dowamy

Günüň habarlary | 24-nji sentýabr 24/09/2022 Günüň habarlary | 24-nji sentýabr
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti «Zenan kalby» ordenini gowşurmak baradaky Karara gol çekdi 24/09/2022 Türkmenistanyň Prezidenti «Zenan kalby» ordenini gowşurmak baradaky Karara gol çekdi
Dowamy

Türk her gün 15 müň ädim ädip, 45 kilogram horlandy 24/09/2022 Türk her gün 15 müň ädim ädip, 45 kilogram horlandy
Dowamy

Türkiýe Respublikasyna gitmek üçin wiza resmileşdirmegiň we bir ýyllyk ätiýaçlandyryş polisiniň bahalary belli boldy, Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatda hindi tansynyň agşamyny guraýar 24/09/2022 Türkiýe Respublikasyna gitmek üçin wiza resmileşdirmegiň we bir ýyllyk ätiýaçlandyryş polisiniň bahalary belli boldy, Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatda hindi tansynyň agşamyny guraýar
Dowamy

Jeýms Kemeron «Awatar 2» filminiň ssenarisinden ýüz öwürdi 24/09/2022 Jeýms Kemeron «Awatar 2» filminiň ssenarisinden ýüz öwürdi
Dowamy

Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýä syýahat wizasy üçin haýsy resminamalaryň gerekdigi belli boldy 24/09/2022 Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýä syýahat wizasy üçin haýsy resminamalaryň gerekdigi belli boldy
Dowamy

«Ingco» Türkmenistanda öz önümlerine tehniki taýdan hyzmat etmek hyzmatyny hödürleýär  24/09/2022 «Ingco» Türkmenistanda öz önümlerine tehniki taýdan hyzmat etmek hyzmatyny hödürleýär
Dowamy

Lukman aýak üstünde garbanmagyň zyýany barada gürrüň berdi 24/09/2022 Lukman aýak üstünde garbanmagyň zyýany barada gürrüň berdi
Dowamy

«Bolek we Lelek» multfilminiň awtory Weslaw Zemba aradan çykdy 24/09/2022 «Bolek we Lelek» multfilminiň awtory Weslaw Zemba aradan çykdy
Dowamy

Türkmenistanyň raýatlarynyň 829-sy we daşary ýurtlaryň raýatlary jeza çekmekden boşadylar 23/09/2022 Türkmenistanyň raýatlarynyň 829-sy we daşary ýurtlaryň raýatlary jeza çekmekden boşadylar
Dowamy

Aziýanyň ösüş banky Türkmenistanyň ulag we energetika taslamalaryny goldaýar 23/09/2022 Aziýanyň ösüş banky Türkmenistanyň ulag we energetika taslamalaryny goldaýar
Dowamy

Türkmenistanly talyp türgenleriň FISU ― 2022-de gazanan medallarynyň sany 7-ä ýetdi 23/09/2022 Türkmenistanly talyp türgenleriň FISU ― 2022-de gazanan medallarynyň sany 7-ä ýetdi
Dowamy

Ene-atasy bilen telewizora tomaşa etmek çaganyň ösüşi üçin peýdaly  23/09/2022 Ene-atasy bilen telewizora tomaşa etmek çaganyň ösüşi üçin peýdaly
Dowamy

Kilian Mbappe Fransiýanyň milli ýygyndysynda iň köp tapawutlanan futbolçylaryň ilkinji 10-lugyna girdi 23/09/2022 Kilian Mbappe Fransiýanyň milli ýygyndysynda iň köp tapawutlanan futbolçylaryň ilkinji 10-lugyna girdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52